Realizácia projektov interiérov

Nám zverené projekty vedieme od ich návrhu až po ich realizáciu:
– riadenie projektov
– dozor projektov

Konzultácie a poradenstvo

Podľa želania zákazníka poskytneme radu a konzultácie vo všetkých na nás kladených otázkach:
– výber farebných kombinácií – je dôležitá časť práce ešte pred jej začiatkom
– priestorové plánovanie
– poskytovanie vzoriek

Výber a sprostredkovanie materiálov

Pracujeme s množstvom vzoriek a materiálov, ktoré zákazníkovi prinesieme priamo do jeho interiéru, aby materiály videl a mohol ich spoznať aj dotykom.

Individuálne návrhy a riešenia

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne podľa jeho konkrétnych požiadaviek. Každé naše riešenie je originálnym riešením.
Vypracovávame designérske návrhy